Segakoor TULJAK

  • RUUMI NIMI VÕI NUMBER: Saku, Teaduse 1
  • JUHENDAJA: Killu Rikker
  • VANUS: Täiskasvanud
  • KUUTASU: tasuta
  • TUNDIDE TOIMUMISE AJAD:
  • E ja N 18.45 - 20.45

Meie FB: facebook.com/segakoortuljak

Segakoor Tuljak on asutatud Saku kooli lauluõpetaja Ottniell Jürissaare eestvedamisel 1970. a oktoobris. Juba 1970. a kevadel korraldati  suurejooneliselt  Saku I Laulupäev Saku mõisapargis Saku muusikaelu üheks kandvamaks jõuks kujunenud  laulukollektiivis oli tippaegadel  ligi 90 lauljat. Tuljak 1971  Koori esimeseks toetajaks oli Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut, täna on esinduskoori tegevus jätkunud Saku valla finantseerimisel ja toel. 

Hetkel 30 lauljat ühendav kollektiiv käib koos 2 korda nädalas, Teaduse 1 ruumides. Igal hooajal valmistatakse ette vähemalt kaks kava. Traditsioonilised on jõulukontserdid ning esinemised  Eestimaa kirikutes.

Alates 2001. aastast on koori hooaja tippsündmusteks ning publiku tõmbenumbriteks kujunenud  iga-kevadised  muusikalised etendused (öö- või kevadkontserdid), kuhu on kaasatud külaliskollektiivid, professionaalsed muusikud ning solistid.

Tuljak on oma tegevusaja jooksul teinud ligi 30 kontsertreisi Eestis ja välismaal. Esinetud on Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Ungaris, Slovakkias, Itaalias, Tadzikistanis, Usbekistanis ja Taga-Kaukaasias. 2012. a osales koor koorikonkursil Calellas Hispaanias, kus saavutati 2 hõbediplomit.

2014. a sügisel võttis Tuljak osa võistulaulmisest Viimsi Jazzfestivalil, kus tulemuseks 2. koht.

Koor on salvestanud 3 CD-d: „Arm tuli tuulesta“ (2008)„Tuljak 40“ (2010) ja „Jõululaulud“ (2015)

Koori dirigendid läbi aegade: Otniell Jürissaar (1970-1991) – kirglik ja nõudlik looja; valitses energiat, mis pani väed liikuma ja koondas koorilalujaid. Pani aluse Saku laulupäevade traditsioonile.

Rein Tali (1971-1998) – eesti koorimuusika traditsioonide kandja ja hoidja, kindla käega dirigent, toimekas, ladus suhtleja. Kui koor kõlas ideaalselt, sulges Rein alati silmad ja „lendas“ hetkeks ära

Aili Brett (1991-1997) – kontrastne rändaja, avas koorile tee Itaaliasse. Temaga meenub alati laul „On küla kuskil veel“, mille lihvimine ei lõppenud iial. Aili ja Reinu ajal omasid suurt tähtsust kohtumised sõpruskooridega ja kontsertreisid

Urmi Sinisaar (1997-2007, 2010-2011) ja Pille Ruul (1998-2004) – tuline periood, uus lähenemine: öökontserdid, muusikalid, uued esinemisvõimalused, mitmekesine repertuaar, koorilaagrite algus, hoogsad koori aastalõpupeod häälerühmade ja dirigentide humoorika näitemängu ning hommikutundideni kestva tantsu ja lauluga

Kerlin Alet (2004-2006) – temast õhkus hoolivust, emalikkust, leplikkust. Imelise heliseva häälega

Jaanus Väljaots (2007-2010) – rõõmsameelne, visa ja väga tolerantne noor inimene, kes õppis ja õpetas

Sven Peterson (al 2007 -2015) – kvalitatiivse hüppe sooritaja, üllataja, proovile panija, katsetaja, riskija. Koori I rahvusvaheline konkurss ja kõrge tunnustus, laulude salvestamine

Kristina Kodas (2010-2015) – kirglik ja nõudlik täiuse otsija, oskuste lihvija, kellel oli koorile anda rohkem, kui vastu võtsime

Eliisa Sakarias (al 2015-2019) – noor, huvitav, sihikindel ja võimekas. 

Killu Rikker al. 2019a